Om maatwerk te kunnen leveren maak ik gebruik van uiteenlopende methodieken. Duurzame gedragsveranderingen kunnen we realiseren dankzij een samenhangende benadering van lichaam, verstand en gevoel. Daarbij zet ik een mix van instrumenten in, afgestemd op jouw persoonlijkheid, vraag, doelstellingen en specifieke situatie.

Stresspreventie- en Interventie (CSR Methode)

De CSR-methode, de Chronische Stress reversal Methode kent 2 trajectmogelijkheden: het Stress Reductie Traject is gericht op verzuimpreventie en het Stress Herstel Traject is voor medewerkers die reeds zijn uitgevallen en begeleid moeten worden bij herstel en re-integratie. Gevalideerde vragenlijsten en een psycho-fysiologische meting met behulp van biofeedbackapparatuur zijn de basis voor een gedegen diagnose. 

De coachingstrajecten zijn altijd maatwerk en gericht op lichamelijk en psychisch herstel, opbouw van vitaliteit en verbeterd ‘zelfmanagement’ om de belastbaarheid te verbeteren. Deze integrale aanpak zorgt voor:
> herstel van vitaliteit en energie
> verbetering geheugen, concentratie en mentale prestaties
> verbetering stemming en emotionele stabiliteit
> verbeterd zelfinzicht en zelfmanagement

De polyvagaaltheorie

Wat is de polyvagaaltheorie?

Door de polyvagaaltheorie kunnen we verklaren hoe en waarom lichaamsbewustzijn werkt. Mindfulness, ademhalingstherapie, hartcoherentietraining krijgen hierdoor een neurowetenschappelijke onderbouwing.  Kennis over de polyvagaaltheorie geeft praktische handvaten in de begeleiding. We leren ons eigen zenuwstelsel en dat van anderen fijnmazig en precies te lezen en kunnen vanuit deze kennis, dit precies en verfijnd toepassen in de begeleiding.

Bovendien krijgen we zicht op de tekenen van veiligheid en onveiligheid, en zijn hierdoor beter in staat om een veilige leeromgeving te creëren én, last but not least, Door kennis en oefeningen gebaseerd op deze benadering ontwikkel je een groter lichaamsbewustzijn en maak je je manieren eigen om je emoties te reguleren en zo zorg je ervoor dat je lekker in je vel zit.

Lees meer

BML Body en Mind Language 

Lichaamsgerichte coaching en training.

De manier waarop we hebben aangeleerd om in het leven te staan, is terug te zien  in onze lichaamshouding en bewegingen. Met lichaamsgerichte coaching spreek je het lichaamsgeheugen aan. We werken met de combinatie van lichaamstaal en gesproken taal. Wat laat het lichaam zien? Wat wordt er echt gezegd en uitgedrukt? Welke diepere beweegredenen liggen hierin verscholen? Hoe kunnen we vanuit ons lichaam veranderingen in gang zetten? Het doel is opnieuw leren uiting geven aan wie we wezenlijk zijn. Vanuit creativiteit en vitaliteit.

Intelligentie zetten we in om patronen in stand te houden en nare gevoelens te omzeilen. Door het lichaaamsbewustzijn te activeren, kan het voelen en ervaren als wijsheid de intelligentie weer aanvullen. Er ontstaat meer gedrag vanuit bezieling en minder vanuit persoonlijkheid en ego. De veranderingen die we zo bereiken zijn effectiever en duurzamer.

Hartcoherentie

Hartcoherentie is een methode om het zelfhelend vermogen van het lichaam te stimuleren, de natuurlijke afweer te versterken en emoties te reguleren. Het bevordert een gezonde samenwerking van zenuw- en hormoonstelsel, het brein en de organen. De methodiek bestaat uit het concentreren op de ademhaling, de hartstreek en positieve emoties, gecombineerd met ademhalingsoefeningen en biofeedback. Door middel van deze methode krijg je inzicht in hoe je je hartritme en daarmee je lichamelijke en psychische klachten positief kunt beïnvloeden. Het resultaat is een beter functionerend brein, emotionele stabiliteit en een vermindering van stress en vermoeidheid.

Breinmanagement / neurocoaching

Breinmanagement ofwel neurocoaching is voortgekomen vanuit inzichten uit BCE, Bad Cluster Elimination en PMA, progressive mental allignment.

Het is een methode, die ingrijpende gebeurtenissen die in het onderbewuste liggen opgeslagen te onderzoeken en te verwerken. De resultaten van veel training- en coaching- technieken houden maar kort aan. Meestal binnen een paar dagen of weken, keert iedereen terug naar oude gewoonten en gedragspatronen. Uit neurofysiologische onderzoek is gebleken dat zogenoemde “bad clusters” de oorzaak zijn van irrationele weerstanden tegen verbetering. Dit zijn diep verborgen neurofysiologische sabotageprogramma’s in ons onderbewuste brein, die ooit een beschermende bedoeling hadden. Met behulp van een geavanceerde vraagtechniek sporen we de “bad clusters” op en transformeren deze. Er komt dan weer een gezonde positieve energie vrij waardoor irrationele innerlijke weerstanden worden weggenomen.

Loopbaanbegeleiding

Om loopbaanperspectief en koersbepaling optimaal vorm te geven zijn er een vijftal loopbaancompetenties van belang voor het verkrijgen van waardevol werk. Deze competities zijn motivatiereflectie, kwaliteitenreflectie, werkexploitatie, loopbaansturing en netwerken. Dit zijn dan ook de leidende aandachtsgebieden in een loopbaantraject en geven op een krachtige en inzichtgevende manier richting aan het ontwikkelen van talent en richting.

Specifieke methoden die ingezet kunnen worden zijn oplossingsgericht werk, Rationele Effectiviteitstraining, NLP, creatieve loopbaancounseling, kernkwaliteiten van Ofman, loopbaanankers, biografisch werk, persoonlijkheids- en interessevragenlijsten en sollicitatie- en netwerktraining.

Systemisch werken

De methode van het Systemisch Werk heeft tot doel de verborgen patronen en verstrikkingen binnen een systeem, mogelijk een familie of organisatie zichtbaar en hanteerbaar te maken. Systemisch opstellingenwerk analyseert de posities die mensen in een systeem innemen. Het stelt mensen in staat om verstoorde relaties in dat systeem te herstellen en verstrikkingen los te laten. Er kan weer in vrijheid en openheid contact zijn met mensen binnen familie, in een team of binnen een organisatie

Transactionele analyse

De methode van de Transactionele Analyse (TA) geeft een inzichtelijk referentiekader om patronen in de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de interactie tussen mensen te observeren en te analyseren en het biedt krachtige aanknopingspunten om ons gedrag daadwerkelijk te veranderen. We weten allemaal dat onze gedragspatronen soms heel hardnekkig kunnen zijn, ook al doen we nog zo ons best om die te veranderen. Dit geldt voor ons eigen gedrag en voor alle interacties (’trans-acties’ in de TA). Inzicht in die interacties en gedrag van mensen geeft mogelijkheden om ons eigen gedrag en de interactie met anderen aan te passen.

Neuro Linguistisch Programmeren (NLP)

NLP beschrijft hoe in ons brein (neurologische) ervaringen worden vastgelegd in patronen en hoe deze door middel van taal geordend en geuit kunnen worden Deze patronen bepalen hoe we de wereld ervaren.

Door middel van toepassing van NLP worden mensen bewust van onbewuste structuren die bepalend zijn voor hun gedrag. Door deze bewustwording zijn mensen sneller in staat hun niet-functionele gedrag aan te passen en effectiever te communiceren. NLP biedt voor organisaties een uitgebreid pallet aan technieken en modellen om veranderingsprocessen op gang te helpen.

Kunstzinnige counseling

De basis van het werken met beeldend materiaal en kunstzinnige therapievormen is gelegd door de psychologie van Jung, de visie van Rudolf Steiner, de psychosynthese van Assagioli, de Oosterse beeldenwereld en Greg Fuerth.

Kunstzinnige counseling geeft je toegang tot het onderbewuste, de plek waar zoveel meer informatie huist en tevens de plek, waar belemmeringen en blokkades opgeslagen liggen. Het helpt je voorbij de “censuur” van de ratio te komen. De informatie is snel toegankelijk en veelzeggend. Met kunstzinnige opdrachten verken je je innerlijke drijfveren, emoties, intuïties, dromen en inspiraties. Vanuit dit ervaren en het (scherpere) inzicht dat je krijgt in jezelf ontstaan (gevoels)veranderingen.

Er is geen enkele kunstzinnige aanleg nodig. Het talent van een 4-jarige is voldoende. Elk materiaal doet een ander appèl op je en roept verschillende reacties op. Door de zintuigen aan te spreken worden er delen in de hersens actief, die effect hebben op je gevoelens en gedrag.

Door het gebruik van materialen hoef je je gevoelens niet per sé te verwoorden. Via het gebruik van materialen verwerf je inzicht hoe je rollen en taken in het dagelijks leven vormgeeft en kunnen veranderingen in gang gezet worden.