VISIE

De laatste jaren zien we een aantal maatschappelijke trends, die sterke effecten hebben op ons functioneren en welbevinden.

De krappere arbeidsmarkt gaat samen met de toenemende individualisering. Er ontstaan nieuwe – meer zelfstandige – vormen van arbeid en samenwerking, maar het leidt ook tot hogere prestatiedruk. De snelle technologisering en de informatiedichtheid generen veel druk en doen een groot beroep op ons aanpassingsvermogen. De social media en de tendens tot individuele profilering en zichtbaarheid vragen veel van onze mogelijkheden tot persoonlijke begrenzing.
Mensen worden uitgedaagd meer weerbaarheid en aanpassingsvermogen te ontwikkelen. Ook ontstaat er zo een behoefte aan en noodzaak tot een gevoel van veiligheid en wederzijds respect.

De vergrijzing en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd gaan hand in hand met de terugtredende overheid en de ontwikkeling naar de “participatie-samenleving”.

Dit doet een extra beroep op de veerkracht, vitaliteit en de duurzame inzetbaarheid van mensen. Het doet een beroep op de verantwoordelijkheid van organisaties, maar ook op de verantwoordelijkheid van individuen om zorg te dragen voor hun gezondheid en de regie op de eigen loopbaan.

Door deze trends komen mensen meer dan ooit onder druk te staan. Het functioneren, de gezondheid en het geluk van mensen komen in gevaar. Stressklachten nemen hand over hand toe en meer dan ooit ligt een burn-out, zelfs al op jonge leeftijd, op de loer.

MISSIE

Ik wil vanuit mijn praktijk Heart in Mind op een betrokken en deskundige wijze mensen stimuleren hun natuurlijke vrijheid te hervinden en hen bewust te maken van hun eigen unieke aard, drijfveren en talenten. Zo verwacht ik hen te kunnen helpen deze tot optimale ontwikkeling te brengen. Tegelijkertijd streef ik naar het optimaliseren van mentale en fysieke gezondheid door het overdragen van effectief stressmanagement. Hiermee hoop ik een bijdrage te leveren aan de gezondheid, de vitaliteit en het geluk van individuele mensen. In de hoop dat dit ook weer een steentje bijdraagt en zijn weerklank vindt in andere samenwerkings- en leefverbanden.