Met veel plezier werkte ik de eerste 10 jaar van mijn loopbaan in commerciële functies. Steeds werd ik geboeid door de mens achter de professional. Wat dreef hem of haar? Wat motiveerde en boeide? Wat speelde er in de samenwerking en waarom? Vanuit deze interesse besloot ik mijn koers bij te stellen en naast mijn werk een studie HR-Management op te pakken. Ik vond mijn weg in verschillende HR-functies, maar het echte vuur ging pas branden toen ik als coach en trainer direct betrokken was bij de persoonlijke ontwikkeling van mensen.

Tijdens mijn ontwikkeling in zowel de sales als in het HR-vakgebied werd ik mij ook bewust van mijn eigen blokkades en angsten. Ik stuitte soms op pijnlijke wijze, op mijn eigen grenzen. Ik was succesvol in de sales, maar bood ooit mijn ontslag aan, omdat de salestrainingen met slechts mannelijke collega’s mij slapeloze nachten bezorgden. Later nam ik teveel hooi op mijn vork, dacht “alles” er wel even bij te kunnen doen. Ik raakte de balans kwijt tussen de zorg voor mijzelf en de zorg voor de ander. Ik vergat mijn eigen grenzen met alle gevolgen van dien.

Hoever de invloed reikt van ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd is algemeen bekend en daarmee lijkt de kous dan af te zijn. Ik verloor op jonge leeftijd mijn vader en een broertje. Toch werd ik nog verrast door de intensiteit van ingesleten overtuigingen, ondermijnende patronen en verlangens die hier het gevolg van waren. Die invloed houdt zich niet aan de grenzen van het privédomein. Ook zakelijk kunnen dit soort patronen behoorlijk in de weg zitten. De andere kant van de medaille is dat ik me gerealiseerd heb, dat ik er ook vele ontwikkelde kwaliteiten aan te danken heb.

De invloed is onmiskenbaar. De mogelijkheden om ondanks en dankzij datzelfde verleden te kunnen groeien en veranderen zijn gelukkig legio. Bewustwording, motivatie en focus zijn van doorslaggevende betekenis. Niet het richten op het probleem, maar het neutraliseren van de oorzaak en de focus op oplossingen zijn bepalend. Ik had het geluk te ervaren wat de kracht en invloed is van een opmerkzame en stimulerende leidinggevende.

Deze achtergrond en inzichten bewogen mij om Heart in Mind op te richten en om vanuit dit bureau mensen met hart en ziel te inspireren en te stimuleren om hun natuurlijke vrijheid te behouden of te herontdekken. Op die manier kunnen ze zich bewust worden van hun kwaliteiten. Ik ben van nature een nieuwsgierig en onderzoekend mens. Ik vind leren leuk en belangrijk. Hierdoor put ik nu uit een breed scala van methoden en technieken, opgedaan in vele trainingen en opleidingen op het gebied van ‘Heart’, ‘Art’ en ‘Mind’. Onder de menuknop “Methodieken” vind je meer.

Ik geloof er heilig in, dat om tot een duurzame verandering te komen, in dat proces de hele mens betrokken moet worden. Het “Heart” als zetel van onze ziel en als indicator van lichamelijk welzijn, onze “Mind” om ons met beide benen op de grond te houden en de “Art” om ons in staat te stellen om het onderbewuste te benaderen, waar de sleutel tot verandering huist.

Tineke van Rijswijk

Ik ben van nature een nieuwsgierig en onderzoekend mens. Ik vind leren leuk en belangrijk. Hierdoor put ik nu uit een brede scala aan technieken dankzij diverse trainingen op het gebied van ‘Heart’, ‘Art’ en ‘Mind’. Vanuit mijn praktijk Heart in Mind zet ik mij met hart en ziel in om mensen te stimuleren en te helpen hun eigen weg te gaan en interne veiligheid te creëren of te hervinden.

Waardering & erkenning

Iedereen is gelijkwaardig: ieder mens heeft behoefte aan en recht op
waardering en erkenning van zijn of haar belangen.

Talentontwikkeling

Wanneer individueel talent tot zijn recht komt, draagt dit bij aan persoonlijk geluk, maar ook aan het beter functioneren van de organisaties, waarbinnen zij zich bewegen.

Gezondheid & vitaliteit

Individuele gezondheid is van belang voor onszelf, voor onze directe omgeving en voor de maatschappij om ons heen.

Ontdekken & nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid is een natuurlijke behoefte, die ons mentaal gezond houdt. Het draagt bij aan de ontwikkeling van de mensheid in zijn geheel.

Idealisme & een betere wereld

Erkenning van wederzijdse afhankelijkheid en bijdragen aan elkaars welzijn door respect, verbondheid en samenwerking.

Prestatie & vooruitgang

Van nature zijn we onderzoekers: we onderzoeken onszelf en onze omgeving, en we streven we naar optimalisatie. Hierbij blijven we fysiek en mentaal gezond.