Wanneer onze talenten tot hun recht komen, zitten we lekker in ons vel en zijn we extra gemotiveerd. Het is van wezenlijk belang voor ons eigen geluk én het heeft grote invloed op de prestaties en de bijdragen die we kunnen leveren aan het succes van organisaties.
Door allerlei factoren kunnen welzijn en prestaties onder druk komen te staan.

Aanleiding

Er zijn talloze aanleidingen waardoor de behoefte kan ontstaan aan begeleiding en coaching in het kader van loopbaanvraagstukken en competentieontwikkeling. Er hoeft niet iets loos te zijn om voor coaching te kiezen. In de veeleisende tijd waarin we leven is coaching een goede manier om persoonlijke ontwikkeling gefocust vorm te geven en zo te anticiperen op veranderingen.

 • je wilt je verder ontwikkelen; hoe kun je kiezen in welke richting?
 • je wilt een andere richting inslaan in je loopbaan; hoe achterhaal je je echte missie?
 • je gaat met tegenzin naar je werk; waar moet je de oplossing zoeken?
 • je hebt problemen met collega’s, je ondergeschikten of je leidinggevende; hoe pak je dat aan?
 • je krijgt je werk niet op tijd klaar; hoe verhoog je je effectiviteit?
 • je weet eigenlijk niet (meer) waar je goed in bent; hoe kom je daar nu achter?

Aanpak

Heart in Mind biedt individuele coaching en training bij vragen rondom werk en loopbaan.

Individuele coaching is altijd maatwerk, afgestemd op jou, je vraag en je specifieke situatie. Wie je bent privé en in je werk wordt steeds met elkaar in verbinding gebracht. Blokkades en belemmeringen in het functioneren pakken we bij de kern aan. Aspecten die bij coaching aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld het ontdekken van talenten, het in kaart brengen van valkuilen en ontwikkelmogelijkheden, het ontwikkelen van oplossingsstrategieën en het oefenen van nieuw en gewenst gedrag. Door het toegenomen zelfinzicht kan je beter bepalen welk soort werk en welk type organisatie goed bij je passen. Hierdoor kan je de regie over je eigen loopbaan versterken en het plezier in je werk hervinden. Om je hiermee te helpen beschikt Heart in Mind over een breed instrumentarium, waaronder Psychologisch onderzoek, Loopbaanonderzoek, Transactionele analyse, NLP, Systemisch werk, Kunstzinnige counseling, Neurocaching / Brain Mental Wellness en Stresspreventie en -interventie (CSR-methode).
Klik hier voor meer informatie over de methodieken.
Klik hier voor meer informatie over de fasering van de werkwijze.

Daarnaast verzorgt Heart in Mind trainingen op specifieke aspecten van werk & loopbaan:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Vrouwelijk leiderschap
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Effectieve communicatie
 • Loopbaanheroriëntatie
 • Stresspreventie & -management

Resultaten

 • Authenticiteit en zelfvertrouwen
 • Bewuste loopbaankeuzes en meer plezier in je werk
 • Optimaliseren van je competenties
 • Motivatie, energie en betrokkenheid
 • Doeltreffende communicatie