Heart in Mind stimuleert en inspireert mensen om vanuit hun oorspronkelijkheid het beste uit zichzelf te halen en het beste tot stand te brengen in het belang van zowel het individu als de omgeving.

Visie op Coaching

Mensen hebben een groot aanpassings- en herstellend vermogen. Onderhuids weten we wat goed voor ons is. Toch zijn we soms juist door noodzakelijke of goed bedoelde aanpassingen, van onszelf verwijderd geraakt. We zijn verstrikt geraakt in ondermijnende patronen en onszelf beperkende overtuigingen.

Door bij de coaching gebruik te maken van de laatste neurologische inzichten kunnen we problemen bij de kern aanpakken. Een deel van dit proces is te realiseren met bewuste analysemethoden. Onze blokkades huizen echter vaak in het onderbewuste en in ons lichaam. Dankzij de inzichten vanuit de psycho-neurologie kunnen we met neurocoaching,  kunstzinnige counseling en energetische werk ook die diepere, onbewuste laag bereiken. Hartcoherentie-training draagt bij aan een optimale samenwerking tussen lichaam en geest.

Aanpak

Mijn aanpak kenmerkt zich door een geïntegreerde aanpak van denken, voelen en doen. Door zowel lichaam als geest te betrekken in het veranderingsproces kunnen daadwerkelijk duurzame veranderingen bereikt worden. Door terug te gaan naar de kern van de blokkades en daarbij het bewuste en het onderbewuste te benaderen leer je je blokkades te begrijpen én op te heffen.

Mijn persoonlijke stijl is respectvol confronterend. Ik vind het belangrijk dat je je veilig voelt en dat je tegelijkertijd kunt rekenen op een eerlijke terugkoppeling. Van mijn kant kun je vertrouwen op een scherpe waarneming, oprechte betrokkenheid, warmte, humor en een grote mate van enthousiasme en inzet.

Kennismakingsgesprek

 • In een vrijblijvend kennismakingsgesprek verkennen we jouw verwachtingen en doelen van het coachingstraject. Je krijgt een helder beeld van de manier waarop ik werk. Het is belangrijk dat je je in vertrouwde handen weet, je veilig voelt en dat er een klik is. Je krijgt uitleg van mijn aanpak en een toelichting waarom ik bepaalde methodieken al dan niet inzet. Je weet dus goed waar je aan toe bent voordat je echt van start besluit te gaan.

Inhoud van het traject

 • Een traject is altijd maatwerk en helemaal op jou afgestemd, zowel qua inhoud als qua tempo.
 • Methodieken, werkvormen en gesprek spitsen we steeds toe op jouw geconcretiseerde doelstellingen.
 • Je bent geen ander mens thuis dan op het werk. Beide levenssferen beïnvloeden elkaar. Jij staat als complete persoon centraal met je persoonlijkheid, mogelijkheden en je verwachtingen in werk en leven. Dat betekent dat we attent zijn op een evenwichtige afweging tussen wensen, verwachtingen, doelen en consequenties voor beide levensgebieden.
 • Er is altijd ruimte voor wat zich aandient in je werk en leven tijdens het coachingstraject; Sommige zaken vragen nou eenmaal om voorrang.
 • Naast de gesprekken werk je ook thuis met uitdagende “opdrachten” aan je doelen.
 • Het geeft voldoening om te zien in welke mate je doelen in zicht komen. We monitoren daarom met regelmaat samen in welke mate je vooruitgang boekt.

Duur van het coachingstraject

 • De duur van het coachingstraject is afhankelijk van de aard van je doelstellingen en of de omvang van je mogelijke problemen of klachten.
 • De gesprekken vinden doorgaans eens in de twee à drie weken plaats. In geval van ernstige spanningsklachten, is een wekelijks gesprek vaak beter.
 • De frequentie van de gesprekken kan altijd versneld of vertraagd worden.
 • Bij een loopbaantraject kan er sprake zijn van 7 tot 10 gesprekken, terwijl een begeleidingstraject voor iemand met burn-outklachten uiteen kan lopen van 3 maanden tot een jaar.
 • Bij aanvang van het traject maken we altijd een inschatting over de duur en inhoud van het traject.

Plaats

 • De coachingsgesprekken vinden doorgaans plaats in de praktijk van Heart in Mind in Wijchen. Ook maken we op verzoek gebruik van diverse locaties in de omgeving van de werkgever.

Heart in Mind

 • Gericht op oorzaken, niet op symptomen
 • Grondig en gestructureerd, maar met de nodige souplesse
 • Energieke, positieve insteek
 • Betrekken van lichaam, hoofd en gevoel
 • Concreet, doel- en resultaatgericht
 • Maatwerk door een rijk pallet aan instrumenten

De algemene voorwaarden van Heart in Mind zijn van toepassing. Uiteraard wordt de vertrouwelijkheid van alle gegevens van cliënten en opdrachtgevers volledig gegarandeerd.

Tineke van Rijswijk

Just when my mind gave the answer, my heart changed the question