Wat is een haar mineraalanalyse

Haar bevat, net als elk ander lichaamsweefsel, mineralen die worden opgeslagen als het haar groeit. Alhoewel haar dood weefsel lijkt, blijven de mineralen aanwezig als het haar groeit. Een haarmonster dat wordt afgeknipt voor een haar mineraalanalyse vlak bij de hoofdhuid, bevat informatie over de minerale huishouding van de afgelopen 3 maanden, afhankelijk van de groeisnelheid van het haar.

Een haar mineraalanalyse is een screening van 21 mineralen en toxische metalen in het haar. Het is een bepaling die niet invasief, relatief goedkoop en erg nauwkeurig is.  Door het gebruik van deze “minerale blueprint” van de interne fysiologische processen van het lichaam, kan een heel helder inzicht worden verkregen in metabole processen, de energieniveau’s in de cellen, suiker en koolhydraatintolerantie, de mate van stress, het immuunsysteem en de activiteit van de bijnieren. De analyse wordt daarom gebruikt om het advies te vereenvoudigen voor de juiste interventie met voedingssupplementen en/of dieet aanpassingen.

De haar mineraalanalyse wordt beschouwd als de standaard test die wereldwijd wordt gebruikt voor de biologische monitoring van sporenelementen, mineralen en zware metalen in mensen en dieren. Deze analyse wordt ook gebruikt bij het bepalen van mineralen in gesteentes en grond.

Uniek

Om speciale redenen is de Haarmineralenanalyse van Biocoherence de beste die er te verkrijgen is. Zij gebruiken één van de laboratoria die de haarmonsters niet wassen voor de analyse. De praktijk leert namelijk dat hiermee wateroplosbare elementen in en van het haar worden weggespoeld. Hierdoor worden onnauwkeurige resultaten verkregen. In 2001 is hierover een publicatie verschenen in the Journal of the AMA (Seidel, S. et al., Assessment of Commercial Laboratories Performing Hair Mineral Analysis, JAMA, 285(1) Jan 3:67-72.). De twee laboratoria die de haarmonsters niet wasten lieten de beste resultaten in de vergelijkende test zien.

Het laboratorium maakt gebruik van kwaliteitsprocedures. Deze omvatten het gebruik van controles bij de start, gedurende de analyse en aan het einde van de analyse. Het laboratorium voert een tweede analyse uit van het haarmonster als er analyse resultaten worden verkregen die niet worden verwacht, en er waarden worden gevonden die ver buiten de normale range liggen. Het is daarom belangrijk dat er voldoende materiaal wordt opgestuurd.

Er wordt een mineraalanalyse aangeboden met de daarbij behorende uitgebreide interpretatie van 15-20 pagina’s die de belangrijke mineraal niveaus, en de verhoudingen weergeeft. Deze informatie omvat tevens een uitleg over de metabole snelheid, energie niveaus, suiker- en koolhydraatgevoeligheid, het immuunsysteem, de bijnier en schildklier status, metabole trends en basis dieet adviezen. Tevens bevat de rapportage een advies voor het gebruik van speciaal ontwikkelde supplementen die de metabole processen in het lichaam weer in balans kunnen brengen.

De haar mineraalanalyse kan worden aangevraagd door therapeuten die wanneer ze bij Biocoherence Nederland zijn geregistreerd. Heart in Mind is aangesloten bij Biocoherence Nederland.

De haar mineraalanalyse kan ook worden aangevraagd door consumenten die actief bezig zijn met hun gezondheid en vitaliteit en niet onder behandeling zijn van een therapeut. De rapportage wordt door ons toegelicht in een persoonlijk telefonisch of Skype gesprek. Indien blijkt dat u daarna verder door een gespecialiseerde arts of therapeut verder geholpen wilt worden, dan verwijzen we u graag door.

Hoe wordt er gerapporteerd

Mineraalhoeveelheden en verhoudingen worden bepaald voor ieder individu en worden afgezet tegen de ‘ideaal standaard’ die de afgelopen jaren op basis van duizenden rapporten is bepaald. Dit is beter dan een ‘gemiddelde standaard’ die door andere laboratoria worden gebruikt. Het gevolg is dat onze resultaten gevoeliger zijn en een betere betekenis hebben voor mensen die deze waarden naar een echt gezondheidsniveau willen krijgen.

We werken met absolute gegevens en verhoudingen en niet met een bepaalde range die door vele andere laboratoria worden gebruikt. Dat betekent dat we ook heel kleine afwijkingen van de ideaal waarde kunnen bepalen. Deze nauwkeurigheid en gevoeligheid kan door andere laboratoria niet worden behaald. Onze analyse maakt onderscheid in ieder individu door rekeningen te houden met drie verschillende oxidatie-typeringen. Hiermee kunnen we nauwkeurig advies uitbrengen in de type supplementen op basis van de individuele metabole huishouding. Negatieve effecten ten gevolge van verkeerd supplement gebruik kunnen hiermee worden voorkomen.

We rapporteren de resultaten in mg% (milligram procent) of milligram per 100 gram haar. Dat betekent dat 100 gram haar de hoeveelheid mg mineraal weergeeft. Alternatieve mogelijkheden van deze hoeveelheden zijn milligram procent en milligram per deciliter.

En andere rapportage van de resultaten die vaak voorkomt (en soms wordt gebruikt door andere laboratoria) is ppm (parts per million).  Om ppm om te rekenen naar mg%  dienen de resultaten die in ppm worden gerapporteerd door 10 te worden gedeeld. Bijvoorbeeld 500 ppm/10 = 50 mg%. Om onze resultaten om te rekenen naar ppm, dienen onze resultaten met 10 te worden vermenigvuldigd.

 

Supplementen

Een groot voordeel van de haaranalyse is dat de uitslag gebruikt kan worden door artsen en therapeuten in de beoordeling van metabole dysfuncties in het lichaam voordat de symptomen echt zichtbaar zijn. Uiteindelijk zal een disbalans in de mineralen huishouding zichtbaar zijn in bloed serum niveaus, maar dat is vaak erg laat, en pas het geval wanneer er echt klachten optreden.  Een mineraal haaranalyse geeft ons daarom de mogelijkheid om de disbalans te meten voordat de klachten zichtbaar zijn. Door vroegtijdig in te grijpen met op maat toegesneden supplementen kan met nutritioneel herstel worden begonnen voordat het lichaam echt klachten begint te ondervinden.

Het rapport heeft een specifiek op maat gesneden advies hoe hiermee kan worden gestart. Speciaal ontwikkelde supplementen zijn hiervoor beschikbaar om deze therapie effectief te ondersteunen. In de praktijk zal een cliënt de supplementen circa 3 maanden gebruiken. Daarna vindt een tweede haaranalyse plaats om te voortgang van de therapie te bepalen. Cliënten blijken deze voortgangsanalyse zeer te waarderen omdat op basis van deze uitslag goed te zien is welke ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden.  Tevens biedt de tweede analyse en de rapportage inzicht of en op welke manier er een eventuele bijstelling in het programma dient plaats te vinden.

Biomore biedt een serie producten aan die op cellulair niveau de energiehuishouding, rekening houdend met de biochemische verschillen van de oxidatie types, weer op orde brengen.  Biocoherence Nederland biedt deze producten aan, aan cliënten die gebruik maken van de resultaten die zijn verkregen uit de mineraal Haaranalyse.

Alle grondstoffen die in de formuleringen worden gebruikt zijn op zuiverheid gecontroleerd met officiële analyse certificaten. Deze certificaten verzekeren ons dat alle producten de juiste doseringen bevatten en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Gecertificeerde kruidenextracten worden gebruikt waardoor de farmacologisch actieve componenten aanwezig zijn. De weefselextracten, afkomstig uit de USA en Argentinië, zijn van dierlijke oorsprong die voldoen aan de door de overheid gestelde standaarden. De producten worden alleen gekocht bij leveranciers die voldoen aan FDA geïnspecteerde productiefaciliteiten. De supplementen zijn vrij van mais, gluten, soja, tarwe, lactose en gist.

Op dit moment is een minimum van 125 mg haar noodzakelijk om de volledige mineraalbepaling te kunnen uitvoeren.

Haarmonsters nemen

De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de testresultaten en de interpretatie is gebaseerd op een haarmonster dat schoon is en geen externe vervuiling bevat. Een ideaal haarmonster is genomen voordat het haar is blootgesteld aan een bleking, een kleuring of een permanent. Hieronder valt ook het gebruik van haarsprays, haar cremes, gel of olie. Tevens dient het haar gewassen te zijn 24 uur voordat het geknipt wordt, en dient het minimaal droog zijn, tenminste 4 uur na het gebruik van shampoo.
Met het wassen van het haar dient u er op te letten of de shampoos geen metalen bevatten. Bij de meeste shampoos is dit het geval. Echter, medicinale shampoos dienen niet te worden gebruikt omdat ze de analyse negatief beïnvloeden. Hieronder vallen o.a. Head en Shoulders (Zink) en Selsun Blue (selenium) en Grecian Formula (lood en ijzer).

Het haarmonster moet zo dicht mogelijk bij de hoofdhuid worden afgeknipt, en dient een maximale lengte (korter mag dus wel. langer NIET) te hebben van 4 cm. Haar langer dan 4 cm moet worden afgeknipt en het uiteinde van dat haar (dat deel dat het verste verwijderd was van de hoofdhuid) moet worden weggegooid. De aanbevolen plaats waar het haar geknipt moet worden is de nek.

Het is belangrijk het haarmonster in een door Biocoherence verstrekte envelop te op te bergen. Deze envelop wordt vervolgens naar Biocoherence verstuurd, naar het adres dat op de envelop staat vermeld. Verstuur het haar niet in plastic zakjes of aluminiumfolie. Plak geen tape en gebruik geen nietjes om de envelop te verzegelen.

Meng geen verschillende haartypen door elkaar, zoals hoofdhaar met schaamhaar of baardhaar in 1 envelop. We bevelen een monster hoofdhaar het sterkst aan omdat dit haar een vaste groeisnelheid heeft. Schaamhaar en baardhaar dient alleen te worden gebruikt als er niet voldoende hoofdhaar beschikbaar is.

Validatie

Bloedonderzoek en urineonderzoek tonen belangrijke informatie over belangrijke biochemische waarden van een persoon, maar hierbij worden alleen vloeistoffen goed onderzocht. Echter, een overgroot deel van de biochemische processen en daarbij behorende functies vinden diep in de cellen plaats. We kunnen echter niet zomaar altijd monsters nemen uit verschillende organen van een persoon om te onderzoek wat er zich precies afspeelt in de cellen. Gelukkig bevat hoofdhaar cellen die ons vrij eenvoudig ter beschikking staan. Door intensief onderzoek en het vergelijken van grote hoeveelheden data, is men er in geslaagd om de relatie vast te stellen tussen de hoeveelheid mineralen in het haar en ander lichaamsweefsel. Een analyse van de mineraalhoeveelheid in haar is dan een goede “blauwdruk” van de mineraalhoeveelheid in het lichaam. Omdat deze mineralen cruciaal zijn in het goed laten functioneren van enzymen, hormonen en andere biochemische systemen in het dagelijkse leven, is het mogelijk om deze blauwdruk te begrijpen, en te onderzoeken waar bepaalde waarden afwijken van de normale waarden.

Een ander voordeel van de analyse van haar is dat het goed kan worden gebruikt door een gezondheidsspecialist om te bepalen wanneer bepaalde metabole afwijkingen optreden voordat bepaalde ziekten en symptomen zich openbaren. Uiteindelijk zal een mineraal disbalans uiteindelijk zichtbaar zijn in bloedserum, maar dat duurt lang, en wordt pas zichtbaar als de persoon uiteindelijk al symptomen heeft. Een mineraalanalyse uit weefsel zoals hoofdhaar geeft ons de mogelijkheid om aan te tonen dat deze disbalans al aanwezig is voordat deze zich begint te uiten in verstoringen op symptomatisch niveau. Door een tijdige analyse kan deze disbalans worden gecorrigeerd met een nutritionele therapie (voedingsadvies en voedingssupplementen), zelfs al voordat een persoon de ziekte echt ontwikkelt.

We rapporteren andere waarden dan andere haaranalyse rapporten.

Mineraal niveaus en verhoudingen worden voor ieder individu bepaald ten opzichte van een ‘ideale’ gezondheidsstandaard, en niet ten opzichte van een ‘gemiddelde’ standaard zoals door andere laboratoria wordt gedaan. Dit levert een meer gevoelige en betekenisvol resultaat op voor cliënten die een optimale gezondheid nastreven.
We werken met een precieze mineraalhoeveelheid en verhoudingen in plaats van een globale beschrijving zoals de meeste andere professionele bedrijven doen. Hierdoor meten we zelfs een heel kleine afwijking van de ‘ideale’ situatie die verantwoordelijk is voor bepaalde disbalans, en die vaak door andere laboratoria niet wordt gezien.