Stress meten: biofeedbackmeting verklaart stressklachten 

Wat is een psycho-fysiologische meting?

De psycho-fysiologische meting is een stress meting met behulp van biofeedbackapparatuur waarmee lichamelijke stressreacties op mentale inspanning, het herstelvermogen en de mate van stress en ontspanning gemeten kunnen worden.

Waarom een psycho-fysiologische meting?

Stress, zeker als deze langdurig is, put ons uit en ondermijnt onze gezondheid en beïnvloedt het autonome zenuwstelsel negatief en kan leiden tot verstoring van de ademhaling.

Dit kan leiden tot allerlei lichamelijke of psychische klachten die geen aanwijsbare medische oorza(a)k(en) hebben en deze worden vaak daarom door de (bedrijfs)arts stressklachten genoemd.

Lichamelijke ontregeling in plaats van “tussen de oren”.

Bij stressklachten wordt er helaas vaak gedacht dat het “wel tussen de oren” zal zitten, maar zeker bij langdurige stress is er sprake van een lichamelijke ontregeling. Er stroomt continu teveel adrenaline door je bloed, je hart blijft te snel kloppen, je spieren blijven gespannen en je adem gaat te snel. Hierdoor kun je je moeilijker ontspannen, slaap je minder goed en diep en raak je sneller vermoeid omdat je batterij onvoldoende opgeladen wordt.

Deze lichamelijke ontregeling is niet alleen voelbaar, maar ook objectief meetbaar met de biofeedback meting.

Stress meten: hoe gaat de psycho-fysiologische meting in zijn werk? 

Met behulp van biofeedback-apparatuur worden lichamelijke reacties, zoals de hartslag, ademhaling, huidgeleiding en de spierspanning gemeten tijdens ontspanning en stress en mentale inspanning.

Lichamelijke reacties op stress en ontspanning

• Huidgeleiding (transpiratie op de vingertop): deze stijgt bij emotie en daalt bij rust
• Handtemperatuur: deze stijgt bij ontspanning en daalt bij stress
• Ademhalingsfrequentie: deze stijgt bij inspanning en daalt bij rust
• Hartslag: de frequentie stijgt bij inspanning en daalt bij rust
• Spierspanning: deze stijgt bij inspanning en daalt bij ontspanning

Balans sympathicus en parasympathicus

De reacties geven inzicht in de balans tussen de sympathicus en parasympathicus,die vaak ontregeld is als gevolg van chronische stress.

Dat kan zich manifesteren in een nerveus, opgejaagd gevoel, of juist in een vermoeid of uitgeput gevoel. De resultaten zijn direct na de meting op een monitor te zien. 

Door deze balans te meten met de psycho-fysiologische meting zijn we in staat om gericht de verstoorde balans tussen parasympaticus en sympathicus weer in evenwicht te brengen. Als de balans verstoord is, is het spanningsniveau in je lichaam te hoog en het herstelvermogen verminderd.

Je stressniveau meten:  een kijkje onder de motorkap

Je stressniveau van je lichaam kun je vergelijken met het toerental waarop je motor draait in je auto. Het toerental van de motor is afleesbaar. Als je auto stationair loopt, is het toerental lager dan wanneer je op de snelweg rijdt.

Is het toerental te hoog of te laag, dan wordt het tijd om te schakelen. Doe je dit niet dan vergroot je de kans op slijtage of defecten. 

Ben ik gespannen of ontspannen?

Het “toerental” van het menselijk lichaam, het spanningsniveau, is niet direct zichtbaar, zoals in de auto, maar wel meetbaar. De biofeedbackmeting meting maakt het mogelijk om een “kijkje onder de motorkap” te nemen.  Zo krijg je inzicht en bewustwording van autonome systemen.

De hartslag, de spierspanning, de hoeveelheid zweet, je handtemperatuur en het tempo van je ademhaling geven duidelijk aan of je gespannen of ontspannen bent. Of je de batterij oplaadt, of juist energie verbruikt. (Zie uitleg onder de grafiek) Draait jouw lichaam in rust op een te hoog toerental dan wordt het tijd om de bakens te verzetten, anders ontstaan er stressklachten 

Stressniveau en het herstelvermogen van je lichaam meten

De psycho-fysiologische meting meet niet alleen het stressniveau, maar ook het herstelvermogen van je lichaam en geeft aan hoe goed je in staat bent om de batterij weer op te laden na je werkzaamheden of na fysieke inspanning. Is je herstelvermogen verminderd dan heb je te lang teveel van jezelf gevraagd en onvoldoende tijd genomen voor rust en herstel. Hierdoor begin je de (werk)dag met vermoeidheid en kosten zaken je veel meer energie. Als dat te lang aanhoudt, raakt de balans tussen belasting en belastbaarheid blijvend verstoord en pleeg je uiteindelijk roofbouw op je energiereserves. Dit fenomeen is ook zichtbaar bij sporters die te fanatiek trainen en te weinig tijd voor rust en herstel nemen. In dat geval spreken we van overtraining.

Praktische adviezen voor een betere balans

Na de meting krijg je direct mondeling de uitslag. Je ontvangt later per mail een uitgebreide rapportage (biofeedback stressprofiel) met praktische adviezen waarmee direct begonnen kan worden met het creëren van een betere balans in je lichaam. Dit geeft inzicht, voorkomt roofbouw en bevordert het herstel.

Door deze balans te meten door middel van de psycho-fysiologische meting zijn we in staat om gericht de verstoorde balans tussen parasympaticus en sympathicus weer in evenwicht te brengen en maatwerk te bieden bij het herstel van stressklachten. Want hoe kun je iets veranderen in de juiste richting als je niet weet waar je nu staat?

Wat is voor jou de meerwaarde van de psycho-fysiologische meting?

√   Je krijgt Inzicht en bewustwording  van ‘autonome’ systemen, je weet waar je staat en voorkomt zo langdurige uitval op het werk door chronische stress of burn-out.

√   Vage, subjectieve, stressgerelateerde klachten kunnen objectief gemeten –en verklaard- worden.

√   Je krijgt een heldere rapportage die desgewenst ook naar je arts of bedrijfsarts wordt gestuurd, zodat zij meer inzicht in en begrip voor je klachten krijgen en zo beter maatwerk kunnen leveren.

√   Sporters voorkomen overtrainingen krijgen praktische tips om het fysiologisch herstel na het sporten te verbeteren.

Klantervaringen

“Ik voelde dat ik niet herstelde en de meting bevestigde dit beeld. Toen pas werd me duidelijk dat mijn vermoeidheid geen “aanstelleritis” was en ik beter voor mijzelf moest gaan zorgen. (Hoofd marketing & communicatie)

“Meten is weten zeg ik altijd, ongelofelijk dat je stress kunt meten en meteen aan de slag kunt om dingen anders te doen. Ik deed echt alles precies verkeerd” (Projectleider middelgroot bouwbedrijf)