Het weer herstellen van de connectie met het leven betekent concreet het stimuleren van mensen om hun oorspronkelijke drijfveren en motieven - je levensmotto te hervinden. Zingeving draait om het ervaren van levenskunst. Weer de verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en leven volgens je eigen motto. Naast de verplichtingen die je hebt, weer de verbinding te leggen tussen je identiteit, je waarden en professionaliteit.

Aanleiding

Zingevingsvragen ontstaan vaak als we worden geconfronteerd met heftige gebeurtenissen in ons leven. ‘Life events’ zoals het overlijden van een dierbare, een scheiding, het verlies van werk of gezondheidsproblemen. Maar vragen over de zin van het leven kunnen ook ontstaan door het ouder worden en de toetreding tot een andere levensfase. En wat te doen als het leven als een sleur ervaren wordt? Vragen die dan rijzen zijn: ‘Wie ben ik eigenlijk?’, ‘Wat voeg ik toe aan de wereld?’, ‘Wat vind ik werkelijk belangrijk in mijn leven?’, ‘Welke waarden zijn belangrijk voor mij?’, ‘Doe ik het wel goed met mijn leven?’, ‘Waarom overkomt mij dit?’, ‘Hoe pak ik de draad weer op?’ of ‘Hoe zorg ik ervoor dat iedere dag weer de moeite waard is?’.

Zingevingsvragen kunnen op zich al aanleiding zijn voor een coachingstraject. Ook kunnen zij aan de orde komen als onderdeel van een ander traject.

Aanpak

Heart in Mind helpt en stimuleert je bij de zoektocht naar antwoorden op je levensvragen. Gericht op het vergroten van je zelfbewustzijn om de verbinding met jezelf én je omgeving weer te herstellen. Zodat je met open armen en herwonnen levenslust, je leven weer kunt inrichten volgens jouw motto. We leggen steeds de verbinding tussen jouw persoonlijkheid, je identiteit, waarden, professionaliteit en de omgeving die voor jou van belang is.

Methoden die we kunnen inzetten zijn biografisch werk (volgens De Waard) waardenonderzoek, kunstzinnige counseling, soulcollage, Systemisch opstellingenwerk en de Socratische gespreksvoering. Klik hier voor onze methodieken.

Resultaten

  • Herwonnen levenslust
  • Meer bezieling in je werk en/of leven
  • Meer verbinding met jezelf en het leven
  • Meer verbondenheid met je omgeving
  • Herovering van de zelfregie
  • Motivatie en drive om je leven weer vorm te geven
  • Meer energie en vitaliteit
  • Meer voldoening uit relaties en activiteiten

Zelfontwikkeling is soms een confronterend en tranentrekkend proces. Ontdekken dat het ook leuk en luchtig kan zijn. Kunnen lachen om onze kleinheid en onze zo menselijke kwetsbaarheden. Met mildheid en mededogen, in onbevangen verwondering kunnen kijken in de krochten van de ziel en ontdekken, ons verbonden weten en ons met mildheid realiseren dat de tot dan toe gekozen en wellicht niet effectieve, zelfs ziekmakende strategieën misschien ooit een beschermende functie hebben gehad maar nu toch echt aan vervanging toe zijn.